Sử dụng thông tin trên website

       Quý khách hàng xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây khi sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website. Trong trường hợp khach hàng không đồng ý, xin vui lòng kết thúc truy cập trang web 
       Bằng cách sử dụng trang web này, khách đồng ý với các điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây và chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc khách chấp nhận các thay đổi. Do đó, khách hàng nên truy cập thường xuyên để nắm rõ những thay đổi trên trang web

                Giới hạn trách nhiệm
       Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
       Quý khách đồng ý rằng Website sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính hoặc phần mềm của bạn do việc tương tác với website hoặc nội dung của website gây ra. Khách truy cập phải chấp nhận mọi rủi ro khi xem và tương tác với trang web hoặc banner hoặc trang quảng cáo, thông điệp quảng cáo được hiển thị trên website.

                Sử dụng thông tin trên website
       Trừ khi có hợp đồng với nội dung ngược lại bằng văn bản với website, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, cộng tác viên hoặc khách hàng sẽ không có quyền sử dụng thông tin này cho mục đích thương mại; họ không có quyền truyền phát, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào trong nội dung của website.
       Bằng việc đọc nội dung của website này, khách đồng ý với các điều kiện và thừa nhận bất kỳ việc sử dụng không được phép nào đều là trái pháp luật và bạn có thể phải chịu xử phạt hành chính hoặc hình sự.
       Khách truy cập cũng không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần nội dung bao gồm cơ sở dữ liệu, các trang ẩn, trang liên kết, code ẩn hoặc các tài swiss replica rolex watches sản trí tuệ khác của website vì bất kỳ lý do gì và cho bất kỳ mục đích sử dụng nào.


               Quyền sở hữu website hoặc quyền sử dụng, bán, xuất bản nội dung của website
       Website và các nội dung được sở hữu hoặc cấp phép bởi website. Các tài nguyên trên website là tài sản sở hữu và có bản quyền. Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào đối với nội dung của trang web. Việc sử dụng nội dung của website vì bất kỳ lý do gì đều là vi phạm pháp luật trừ phi được thực hiện theo hợp đồng hoặc sự cho phép bằng văn bản của website.

Hỗ trợ

0989 739 826Gửi Email

Đặt với chúng tôi?

  • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm.
  • Nhiều chủ đề tour du lịch cho bạn chọn.
  • Đảm bảo cung cấp giá thấp nhất.
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7.